Tel: 01792 885 208

Opening Hours
Monday: 10am-5pm
Tuesday: Closed
Wednesday-Saturday: 9am-5pm

From the moment you walk into our shop, you will feel the warm, welcoming atmosphere – a Welsh welcome / croeso Cymraeg.

We pride ourselves on having an idyllic shop setting with a Welsh Victorian feel where you can find a wide variety of gowns in an array of luxurious fabrics and styles. Should your gown/outfit require alteration of any kind, we provide an extra, optional in-house service so that you look perfect.


Busnes teuluol gyda’r nôd o gynnig gwasanaeth bersonol heb ei ail.

Yma yn Pleser, dewiswn ein casgliadau yn ofalus er mwyn sicrhau bod eich ffrog yn ‘wahanol’ i unrhywbeth arall a welwch.

Gyda’r pum mlynedd ar hugain o brofiad sydd gennym, cyd-weithiwn gyda chi gan gynnig cyngor a help llaw er mwyn eich cynorthwyo i ddewis eich ffrog, yn ogystal â’r cyfwisgoedd perffaith, ar gyfer diwrnod eich priodas, i gyd o fewn y ffinau yr hoffech ei wario. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o ffrogiau morwynion priodas a gwisgoedd a chyfwisgoedd ysblennydd sy’n addas ar gyfer Mam y briodferch/priodfab. Ar gyfer 2015, mae 3 o’n casgliadau, ar hyn o bryd, dim ond yn cael eu gwerthu yma a dim un man arall yng Nghymru, er bod gan un stociwr yn agos at Gaerdydd. Yn fwy nag unrhywbeth arall, mae gennym ni dros 25 mlynedd o brofiad, ac felly hyderwn i ni drin a thrafod pa bynnag broblem sydd wedi codi! Ymfalchiwn yn y ffaith hefyd y bydd ein staff ffyddlon yn medru cynnig cyngor ac arweiniad i chi.

Ar ôl bod ym Mhontarddulais am dros 25 mlynedd, hoffwn ddiolch i’r bobl lleol am eu cefnogaeth. Trefnwyd sawl digwyddiad i godi arian i wahanol elusennau a chodwyd dros £4,000. Daw ein cwsmeriaid o bedwar ban er mwyn ymweld â’r siop. Gan ein bod dafliad carreg o gyffrodd 48 yr M4, a bod y cyfleusterau parcio yn dda, mae Pontarddulais yn lleoliad cyfleus tu hwnt.


Marian would like to thank the local people and those who have visited us from all over the country for their continued support after 25 years of operating here. During that time we have held many charity events and have raised over £4,000 to support people in Wales so that we are contributing back into the community. We are only a stone's throw from the M4 with good parking facilities which makes Pontarddulais an excellent location to have our business.